Combo Bàn Ăn Aster T252-14-Verpan dành cho 1 bàn 4 ghế

10,170,000  8,217,000 

Combo Bàn Ăn Aster T252-14-Verpan dành cho 1 bàn 4 ghế  bao gồm Bàn Ăn Aster T252-14 kết hợp với Ghế Ăn Verpan đây là lựa chọn hàng đầu cho bạn