Combo Bàn Ăn Liam771 dành cho 1 bàn 4 ghế

10,350,000  7,920,000 

Combo Bàn Ăn Liam771 dành cho 1 bàn 4 ghế  bao gồm Bàn Ăn Aster T252-14 kết hợp với Ghế Ăn Verpan đây là lựa chọn hàng đầu cho bạn