Combo Bàn Ăn Aster T252-12-Verpan dành cho 1 bàn 4 ghế

9,740,000  7,875,000 

Combo Bàn Ăn Aster T252-12-Verpan dành cho 1 bàn 4 ghế  bao gồm Bàn Ăn Aster T252-12 kết hợp với Ghế Ăn Verpan đây là lựa chọn hàng đầu cho bạn